โครงการสำรวจและประมวลผลแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลงานรัฐบาล
และ ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่า กทม.

ติดต่อเรา

โครงการสำรวจและประมวลผลแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อผลงานรัฐบาลและ ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่า กทม.


ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
มหาวิทยาลัย Open Cyber University of Korea


382 อาคารไนซ์ 1 ชั้น 4 ห้อง 4เอ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 02 000 9674

Email : contact@e-studio.co.com